Technické informace    PE páska

       

                                        

Použití

Standardní pěnová páska určená pro zasklívání, těsnění ve vzduchotechnice, obvodových pláštích a mnoha různých konstrukcích. Spolehlivě těsní proti průvanu, hluku, vibracím, přenosu tepla a vlhkosti.

Materiál/Nosič

Pěněný zesítěný polyetylén (PE) s vnitřní strukturou uzavřených buněk

Lepidlo

Hot-melt

Barva

Antracit, bílá

Tloušťka

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Standardní šířky *

6, 9, 12, 15, 19,  25, 30 mm

Liner

PEF: průhledná plastová fólie

PEB: bez fólie

Objemová hmotnost

33 kg/m3

Pevnost v tahu

V délce: 0,42 N/mm2

V šířce: 0,32 N/mm2

Pevnost při přetržení

V délce: 2,9 N/mm2

V šířce: 2,0 N/mm2

Trvalé přetvoření – 70h, 23 °C

Při 25% stlačení : 8,5%

Při 50% přetvoření : 23%

Odolnost UV

Omezená

Teplotní odolnost

- 80°C až + 100°C

Skladovací teplota

+ 5°C až + 25°C

Aplikační teplota

+ 5°C až + 50°C

Aplikační postup

Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Odstraňte krycí fólii ( v případě verze PEF), pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte.

 

                                                      *  na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností