Technické informace    TO 110 (EPDM)

 

                                        

Použití

Pro náročná těsnění s excelentní odolností stárnutí a povětrnostním vlivům. Vyšší teplotní odolnost. Ideální pro těsnění tvrdých spojů kov + kov.

Materiál/Nosič

EPDM  kaučuk s uzavřenými buňkami

Lepidlo

Akrylátové bez rozpouštědel

Barva

Černá

Tloušťka

2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Standardní šířky*

6; 9; 12; 15; 19; 25; 30 mm

Liner

PE – silikonová fólie

Objemová hmotnost(ISO 845)

175 + 25 kg/m³

Lepící síla(DIN EN 1939)

> 5 N/25 mm (měřeno se vzorkem 3mm)

Pevnost v tahu(ISO 1798)

> 0,4 N/mm²

Protažení při přetržení

> 150 %

Pevnost v tlaku

(ASTM 1056-85)

0,035-0,063 N/ mm² při 25 % stlačení

0,080-0,160 N/ mm² při 50 % stlačení

Trvalé přetvoření- 22h, 23°C

> 25 %

Odolnost UV

Výborná

Nasákavost (ASTM D 1056-80)

> 5 %

Tepelná vodivost

0,088 W/m.K

Teplotní odolnost

-30°C až +100°C

Chemická odolnost

Průměrná

Skladovací teplota

+5°C až  +25°C

Doba skladování

6 měsíců

Aplikační teplota

+5°C až  +50°C

Aplikační postup

Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte.

                                                                                                                                    * na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností