Technické informace    TE 121 (S52ZA)

    

                                        

Použití

Ideální podkladní páska pro sádrokartonové příčky, měkké uložení ocelových konstrukcí, opláštění budov apod.

Materiál/Nosič

Pěněný polyetylén (PE) s vnitřní strukturou uzavřených buněk

Lepidlo

Hot-melt

Barva

Šedá (antracit)

Tloušťka

3 mm

Standardní šířky *

20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 95; 100 mm

Objemová hmotnost

25 kg/m3

Pevnost v tahu

V délce: 0,34 N/mm2

V šířce: 0,26 N/mm2

Pevnost při přetržení

V délce: 1,9 N/mm2

V šířce: 1,3 N/mm2

Napětí v tlaku ( DIN 53577 )

Při 30% přetvoření : 0,04 N/mm2

Při 50% přetvoření : 0,08 N/mm2

Při 70% přetvoření : 0,20 N/mm2

Elasticita

V délce: 140%

V šířce: 130%

Odolnost UV

Omezená

Teplotní odolnost

- 80°C až + 100°C

Skladovací teplota

+ 5°C až + 25°C

Aplikační teplota

+ 5°C až + 45°C

Aplikační postup

Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte.

 

                                                *       na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností